UNLP Košice – Urgentný príjem UNLP Košice

Dodávka a montáž ukončovacích prvkov medicinálnych plynov pre Operačné sály, OAIM, JIS, lôžkové izby a vyšetrovne