VÚSCH a.s. Košice – Úprava miestnosti pre RTG zákrovú sálu, vrátane zdravotníckeho nábytku