Mycia a dezinfekčná technika

  • Mycie a dezinfekčné automaty pre laboratórne sklo
  • Mycie a dezinfekčné automaty pre stomatológov
  • Mycie a dezinfekčné automaty pre nástroje,anesteziologické inštrumentárium
  • Práčovnícka technológia

Mycie a dezinfekčné automaty

Práčovne